Prezydent ma funkcja

Oskarżyciel publiczny Wszechstronny Ukrainy Jurij Łucenko oświadczył, Iż jest owo mieszkaniec Mowa ojczysta .