Wrocławski wyrażenie wstrzymał

Bez cienia przesady jest dozwolone oznajmić, Iż to był ich, zaś nie królowej, koniec tygodnia . Osądzony złożył konkluzja o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego .