Dominacja wspólnych list

Podług niego, możliwi są wspólni kandydaci na prezydentów największych w zastępstwie .