Z pisma, aż do,

podsekretarz skarbu został powołany na pełnomocnika rządu ds .