Owo mogło odrzucić

Jak istota ludzka bezbożnik popieram funkcja papieża w kwestii przyjmowania uchodźców .