Funkcjonariusze Centralnego Biura

Jego wartość to 25 mln dolarów .