Co paść się,

Co sycić się, czego się wystrzegać? .