Wiodący prym dwadzieścia cztery godziny tygodnia

Uruchomione w Polsce w ostatnim roku programy prorodzinne poprawiły jej pozycja w Ue poniżej wobec wsparcia finansowego osób mających przychówek .