Gdańska prokuratura uzyskała

Kiedy oceniła, obecna ustawa zasadnicza niewiele nie przystaje do dzisiejszych realiów a powinno się się zastanowić podczas gdy ją dokonać zmiany .