Wicepremier członek męski rządu

referendum dotyczącego zmian w konstytucji w 2018 r .