Stołeczny Grono miejska

Niejaki ze znanych polityków Prawa tudzież Sprawiedliwości przyjął propozycję Roberta Górskiego i wystąpi w Uchu Prezesa . Niemożliwe na dniach stanie się faktem .