Ukraina deklaruje, że

Ukraina deklaruje, Iż polskie placówki w tym kraju będą chronione za pośrednictwem ukraińską Gwardię Narodową poinformował prezes Msz Witold Waszczykowski po rozmowie z szefem ukraińskiej dyplomacji Pawło Klimkinem w Brukseli . Jeno na alergie pokarmowe cierpi obecnie 7 mln mieszkańców naszego kontynentu alarmowali 160 eksperci na konferencji naukowej w Warszawie . Wzrasta zachorowalność na alergie, które w ciągu 15 lat będzie odczuwał co inny Skontrolowa .