Swoboda przepływu usług

Wtórowała mu Elżbieta Bieńkowska, unijna komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i małych i średnich przedsiębiorstw .