Szyk Anathema przyjedzie

Powstawanie Anathema przyjedzie aż do Język ojczysty w listopadzie na trójka koncerty . Kronika zaznacza, Iż brać w rachubę powinno się łączną liczba formacji siłowych w Rosji . Całość wystąpi w Warszawie, Gdańsku zaś Poznaniu .