Szef Mowa ojczysta Totalnie,

Prezes Polszczyzna Całkowicie, wicepremier Jarosław Gowin podkreślił, Iż odmienne zatrudnienie jego partii, aniżeli ma Pis, w, sprawie ograniczenia do dwóch kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów w zastępstwie, nie jest żadną tajemnicą . W sprawach zasadniczych, kierunkowych idziemy wspólną drogą 0 zapewnił . Siły zbrojne Rosji u dołu wobec liczebności przybliżyły się do armii Związku Radzieckiego pisze w czwartek Niezawisimaja Gazieta , komentując intensyfikacja personelu armii . Memoriał zaznacza, Iż brać w rachubę należy łączną ilość formacji siłowych w Rosji .