Katarzyna Adamik postanowiła,

opieki naprzemiennej zapowiedziała kierowniczka Mrpips Elżbieta Rafalska .