Sąd Najwyższy utrzymał kary 25 lat więzienia za zbrodnię w Rakowiskach

Sąd Najwyższy ostatecznie utrzymał kary 25 lat więzienia dla Zuzanny M. i Kamila N. za zabójstwo rodziców Kamila. SN oddalił kasację Prokuratora Generalnego, który wnosił o zwrot sprawy I instancji, argumentując że kara 25 lat jest za niska, a zasadne byłoby dożywocie.