Transformacja polskiego zaangażowania

Przemiana polskiego zaangażowania w Eurokorpus wynika z planowanej roli tej jednostki Polska sygnalizowała ów cel w tym momencie jesienią ubiegłego roku powiedział w środę Pap podsekretarz obrony Tomasz Szatkowski .