Ansambl przestępcza z

Przestępcy zamierzali wystąpić z żądaniem od chwili rodziny okupu .