Odstąpienie od przyjęcia

Odstąpienie od przyjęcia rządowego projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zaleca Sekretariat Instytucji Demokratycznych a Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa natomiast Współpracy w Europie Obwe Odihr .