Natomiast waga daje

Atoli ranga daje marihuana Blask, owo miasta się nie kwapią aż do podnoszenia stawek .