Proekologiczny pojazd elektryczny

300 km na jednym litrze wodoru . Wystąpiła i Mariana Mazzucato, pisarka książki Przedsiębiorcze Kraina , którą prezes rady ministrów niezwykle poważa . Proekologiczny wehikuł elektryczny zasilany ogniwem wodorowym buduje orkiestra studentów spośród Politechniki Gdańskiej . W maju studenci chcą je opisać w Londynie na konkursie proekologicznych pojazdów . Wicepremier Mateusz Morawiecki w ciągu Kongresu Innowatorów podzielił się swoimi poglądami w kwestii wsparcia innowacji . Podług szacunków bryka powinno odbyć ok .