Beata Sadowska jest

Dziennikarka nie ukrywa, Iż ostatnie miesiące są w celu niej trudne ze względu na opiekę ponad młodszym spośród dziatwa .