Ministerstwo Rozwoju rozważa

W zamian określania maksymalnych stawek godzinowych kwotowo, resort zastanawia się ponad zastosowaniem algorytmu .