Prezes Mon Antoni

Dyrektor Mon Antoni Macierewicz powiedział, Iż bytowanie wojsk Nato w Polsce nie jest przejawem jakiegokolwiek dążenia do agresji .