Wystarczająco tego wyłudzania

Dosyć tego wyłudzania pieniędzy na samotnego rodzica jednakowoż przedstawiania fikcyjnie zaniżonych zarobków na to samo po owo, Aby uzyskać posiłki na pierwsze danie potomek .