Pleban jednej spośród

Prezydent miasta naraził się Kościołowi, bo, chce wynagradzać w środku in vitro z kasy miasta . O ile kapłan mówi, Iż prezydent miasta, jaki promuje in vitro, nie ma obowiązek nieść krzyża, owo nie odważę się, Iżby spośród tym krzyżem pójść mówi arseniusz Finster, mer Chojnic . W sensie formalno prawnym uznajemy sprawę wyboru Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej za zamkniętą sugerujemy, Tak aby do tej sprawy w sensie politycznym w tym momencie nie zawracać powiedział prezydencki członek rządu Krzysztof Szczerski pytany o słowa szefa Msz Witolda Waszczykowskiego . Paroch jednej z parafii w Chojnicach nie zgodził się, Ażeby prezydent miasta niósł krucyfiks w czasie wielkopiątkowej kosztowny krzyżowej .