Marcin Węglewski został

Wizja własna programu Istota 2000 absencja wspólnej strategii w przeciwdziałaniu zagrożeniom transgranicznym, kiedy wirusy Zika azaliż Ebola szafowanie żywności w Ue owo przykłady problemów, z, którymi boryka się Gmina, uważa Janusz Wojciechowski spośród Europejskiego Trybunału Obrachunkowego .